Afbeelding overlay

Informatie

Paginaoverzicht

Missie

Wij willen dat kinderen die na acht jaar basisonderwijs de Morgenster verlaten;

Weten en ervaren dat Gods liefde onvoorwaardelijk...

Visie

Op De Morgenster gaat ons onderwijs uit van de volgende kernwaarden:

Professioneel - “Ik word begrepen” 

Trots...

Hoofdluis beleid

Na elke vakantie wordt er een hoofdluiscontrole uitgevoerd voor alle kinderen. De data staan vermeld in de planningskalender. Het is de bedoeling dat de kinderen...

Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op...

Schooltijden

Groep 1 (schooltijden instroom worden jaarlijks vastgesteld)         maandag, dinsdag,...

Vakanties

Vakantie van Tot en met Herfstvakantie 15 oktober 2022 23 oktober 2022 Sunte Mart'n 7 november...

"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster