Afbeelding overlay

Informatie

Paginaoverzicht

Missie

Wij willen dat kinderen die na acht jaar basisonderwijs de Morgenster verlaten;

Weten en ervaren dat Gods liefde onvoorwaardelijk...

Visie

Op De Morgenster gaat ons onderwijs uit van de volgende kernwaarden:

Professioneel - “Ik word begrepen” 

Trots...

Hoofdluis beleid

Na elke vakantie wordt er een hoofdluiscontrole uitgevoerd voor alle kinderen. De data staan vermeld in de planningskalender. Het is de bedoeling dat de kinderen...

Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op...

Schooltijden

Groep 1 (schooltijden instroom worden jaarlijks vastgesteld)         maandag, dinsdag,...

Vakanties

Vakantierooster 2023/2024

Vakantie van Tot en met Herfstvakantie 21 oktober 2023 29 oktober...

Risk Factory

Veiligheid heb je in eigen hand. Dat begint met zelfredzaamheid. In de Risk Factory worden leerlingen van groep 8 zich bewust bewust van risico’s. In...

Portfolio

Op de Morgenster werken wij met een portfolio. In onderstaand filmpje gaan we de onderdelen bij langs en wordt er uitleg gegeven hoe u de resultaten van uw kind...

"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster
"Het thematisch werken is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster