Afbeelding overlay

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Morgenster bestaat uit 14 ouders, die op vrijwillige basis helpen met het organiseren van verschillende activiteiten.  De OR biedt praktische ondersteuning bij activiteiten op school of organiseert (in overleg met de school) zelf activiteiten.

Men neemt zitting voor een periode van 3 jaar en hierna bestaat de mogelijkheid  om met 3 jaar te verlengen. De ouderraad bestaat in totaal  uit 16 leden, waaronder 2 leerkrachten.

Binnen de ouderraad zijn de volgende functies verdeeld:
- voorzitter
- secretaresse
- penningmeester
- leden met bijzondere taken (luizencontrole, Reshare kledinginzameling enz.)
- leden

Circa 5 keer per jaar wordt er samen vergaderd over de activiteiten en ingebrachte punten. Ter afsluiting van het schooljaar gaan de leden van de ouderraad samen uit eten.

Vaste activiteiten gedurende het schooljaar: 
- na elke schoolvakantie luizencontrole uitvoeren
- 2 keer per jaar kleding inzamelen via Reshare
- dierendag organiseren
- voorbereidende werkzaamheden voor het sinterklaasfeest
- school in kerstsfeer brengen en spullen weer opruimen
- kerstboom in de kerk versieren
- na het kerstfeest chocolademelk schenken aan ouders en leerlingen op het plein
- ophangen van werkjes van leerlingen in de kerk voor de themadienst in januari
- jaarlijks organiseren van het schoolfeest

Incidentele activiteiten:
 - meehelpen bij bijzondere activiteiten op school, b.v. recepties
- (mede)organiseren van extra inzamelingsacties

Inkomsten ouderraad:
De OR heeft een eigen budget dat tot stand komt door middel van inzamelingsacties  en de Reshare-kledinginzameling. Elke euro in kas komt weer ten goede aan de kinderen.

Overzicht financiën en begroting