Afbeelding overlay

Informatie

Paginaoverzicht

Visie en onderwijs

"Onderwijs op maat" is een kreet waar we als onderwijsgevenden bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. De praktijk toont aan dat de juiste vorm om...

Nieuwsbrief

In verband met de privacywetgeving plaatsen wij geen nieuwsbrieven op onze website. Ouders krijgen de nieuwsbrief op hun email.

Daarnaast houden wij...

Hoofdluis beleid

Na elke vakantie wordt er een hoofdluiscontrole uitgevoerd voor alle kinderen. De data staan vermeld in de planningskalender. Het is de bedoeling dat de kinderen...

Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op...

Vereniging

Zoals veel protestants-christelijke scholen gaat ook de Morgenster uit van een vereniging, genaamd "Verion".

Dit betekent dat de...

Schooltijden

Groep 1 (schooltijden instroom worden jaarlijks vastgesteld)         maandag, dinsdag,...

Vakanties

Vakanties 2020-2021
Herfstvakantie 18 oktober - 22 oktober 2021

Sunte Mart'n 01 november 2021

Kerstvakantie...