Afbeelding overlay

Informatie

Paginaoverzicht

Visie en onderwijs

"Onderwijs op maat" is een kreet waar we als onderwijsgevenden bijna dagelijks mee geconfronteerd worden. De praktijk toont aan dat de juiste vorm om...

Tevredenheids onderzoek 2014

Hieronder vindt u de tevredenheidsonderzoeken die begin 2014 gehouden zijn. De tevredenheidsonderzoeken zijn gehouden onder zowel de leerlingen als de ouders.

Nieuwsbrief

Op de dag dat de nieuwsbrief verschijnt, wordt deze op de site geplaatst.

Nieuwsbrief vrijdag 8 september 2017

Nieuwsbrief...

Schoolgids

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op...

Vereniging

Zoals veel protestants-christelijke scholen gaat ook de Morgenster uit van een vereniging, genaamd "Vereniging Scholen met de Bijbel Wierden-Enter".

Schooltijden

Groep 1 (en instroom)         maandag, dinsdag, donderdag   8.30 - 12.00...

Vakanties

Vakanties 2017/2018

Eerste schooldag: maandag 4 september

Dinsdagmiddag 17 oktober: groepen 1 en 2 's middags vrij (werkmiddag...

VacatureAls schoolleider heb je een duidelijke visie op onderwijs. Je bouwt aan een organisatie waarin kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen...

overlay
"Niet de beste leerkrachten,
maar het beste in leerkrachten maakt het verschil"
Marcel van Herpen