Afbeelding overlay

Een woord vooraf

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op verzoek kan een papieren versie verkregen worden. Hieronder vindt u de schoolgids van dit schooljaar.

Kijk ook op: www.scholenopdekaart.nl

Schoolgids De Morgenster downloaden

overlay
"Ik heb het nog nooit gedaan,
daarom denk ik dat ik het wel kan."
Pippi Langkous