Afbeelding overlay

Een woord vooraf

De schoolgids wordt jaarlijks vastgesteld door team en MR. Ouders en andere belangstellenden kunnen de schoolgids op de site (zie hieronder) inzien, maar op verzoek kan een papieren versie verkregen worden. Hieronder vindt u de schoolgids van dit schooljaar.

Schoolgids 2017-2018 downloaden

overlay
"Onderwijs is het machtigste wapen dat je kan gebruiken om de wereld te veranderen"
Nelson Mandela