Afbeelding overlay

Gebedsgroep

Kijk omhoog, richt je op God en prijs Hem  Kijk naar de mensen om je heen en bidt voor hen Kijk naar wat God doet en dank Hem.
Als gebedsgroep van de Morgenster willen we ons richten op God. Hem prijzen, Hem danken en bidden voor de mensen om ons heen.

Als ouders hebben we bewust gekozen voor een school met een christelijk identiteit. Een school waar elk kind mag stralen. Dit is niet allemaal vanzelfsprekend in de wereld waarin we nu leven. Als gebedsgroep zijn we ons hiervan bewust en vinden wij dat gebed voor onze school belangrijk is.

De gebedsgroep bestaat uit een aantal moeders (een enkele keer ook vaders) en soms ook een leerkracht, die eens in de drie á vier weken bij elkaar komen. We bidden voor de school, de leerkrachten, voor kinderen die ziek zijn, we danken voor geboortes, vieringen, schoolactiviteiten etc. Eigenlijk alles wat met school te maken heeft.

Ook de kinderen op school (vanaf groep 4 t/m 8) dragen geregeld gebed- en dankpunten aan. In de klassen vanaf groep 4 staat een gebedsbus, waar briefjes in kunnen worden gedaan voor de gebedskring.

Alles waarover gesproken wordt in de gebedskring, wordt vertrouwelijk mee omgegaan.

Als u interesse heeft om een keer bij de gebedskring aanwezig te zijn, dan bent u van harte welkom. U hoeft niet hardop mee te bidden, als u dat niet wilt.

De gebedskring wordt gehouden op school, direct na het begin van de lessen. Om uiterlijk 9.45 uur is het afgelopen.

Indien u nog kleine kinderen heeft, dan is dit geen probleem. U kunt ze gerust meenemen.

Voor informatie over de gebedskring kunt u contact opnemen met:
Marjolein Post
Email: marjoleinpost78@gmail.com

Heeft u wel gebedspunten, maar kunt u niet aanwezig bij de gebedskring, geef ze dan door via telefoon of email. Er zal vertrouwelijk mee worden omgegaan.
                                                  
                                                              U bent van harte welkom!

In schooljaar 2017/2018 komen we om 8.30 uur op school bij elkaar op de volgende momenten: 
* vrijdag 15 september
* vrijdag 6 oktober
* vrijdag 3 november
* vrijdag 24 november
* vrijdag 15 december
* vrijdag 12 januari
* vrijdag 2 februari
* donderdag 22 februari
* vrijdag 16 maart
* vrijdag 6 april
* donderdag 26 april
* vrijdag 15 mei
* donderdag 15 juni
* vrijdag 13 juli