Afbeelding overlay

Ouders

Paginaoverzicht

MR

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich...

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Morgenster bestaat uit 14 ouders, die op vrijwillige basis helpen met het organiseren van verschillende activiteiten.  De OR biedt...

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie fungeert als commissie tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, VVN) als het gaat om de verkeersveiligheid van de schoolgaande...

Buitenschoolse opvang

Indien u gebruik wenst te maken van buitenschoolse opvang kunt u op school informatie vragen. U dient vervolgens zelf contact op te nemen met de kinderopvang.

Gebedsgroep

Kijk omhoog, richt je op God en prijs Hem  Kijk naar de mensen om je heen en bidt voor hen Kijk naar wat God doet en dank Hem.
Als gebedsgroep van de...

Klassenouder

In de meeste groepen is een klassenouder actief.

De klassenouder neemt de leerkracht regelwerk uit handen. Op verzoek van de leerkracht verleent zij...

Maatschappelijk werk

Eén keer in de 14 dagen heeft onze maatschappelijk werker Eelkje Wansink op maandagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur spreekuur op school. Zij is verder te...

protocol gescheiden ouders en informatievoorziening

Protocol gescheiden ouders en informatievoorziening gescheiden ouders 

Als een leerling op school komt, waarvan de ouders zijn gescheiden, dan...