Afbeelding overlay

Ouders

Paginaoverzicht

Verlof aanvragen

Wilt u verlof aanvragen voor één of meerdere kinderen? 

Vul dan het verlofformulier in via onderstaand formulier.

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is aan de school verbonden om de belangen van het personeel, ouders en leerlingen zo goed mogelijk te behartigen. De raad houdt zich...

Ouderraad (OR)

De ouderraad van de Morgenster bestaat uit 14 ouders, die op vrijwillige basis helpen met het organiseren van verschillende activiteiten.  De OR biedt...

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie fungeert als commissie tussen ouders, school en derden (gemeente, politie, VVN) als het gaat om de verkeersveiligheid van de schoolgaande...

Buitenschoolse opvang

Indien u gebruik wenst te maken van buitenschoolse opvang kunt u op school informatie vragen. U dient vervolgens zelf contact op te nemen met de kinderopvang.

Gebedsgroep

Kijk omhoog, richt je op God en prijs Hem  Kijk naar de mensen om je heen en bidt voor hen Kijk naar wat God doet en dank Hem.
Als gebedsgroep van de...

Maatschappelijk werk

Onze schoolmaatschappelijk werker is Lars Huzen. U kunt als ouder, eventueel in overleg met de leerkracht en intern begeleider, contact met hem opnemen via zijn...

Echtscheiding

Protocol gescheiden ouders en informatievoorziening gescheiden ouders 

Als een leerling op school komt, waarvan de ouders zijn gescheiden, dan...

"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster
"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster