Afbeelding overlay

Praktijkklas

DOEN! - Praktijkklas Verion

maandag, 13 dec. 2021

De afgelopen jaren hebben in onze regio vier besturen van het PO samen met Het Noordik geïnvesteerd in het aanbod van meer- en hoogbegaafde kinderen door middel van Plusklassen. Naast deze begaafde kinderen wat betreft de intelligentie, zijn er ook kinderen die juist getalenteerd zijn op praktisch gebied.

Om ook deze kinderen tot hun recht te laten komen, starten we binnen Verion met een nieuw initiatief en gaan deze kinderen aan de slag in de klas ‘DOEN!’; Praktisch Talent Verion.

Voor wie?

De klas ‘DOEN!’ is nadrukkelijk bedoeld voor praktisch ingestelde kinderen uit groep 7 en 8 waarbij men deels handelingsverlegen is of een specifieke hulpvraag heeft. Te denken valt dan vooral aan dàt kind waarvan u merkt dat het thuis (of in de klas) frustraties laat zien (op één of meerdere hoofdvakken), maar die juist wèl tot bloei komt en betrokken is bij creatieve- en vaardigheidsvakken. Kortom kinderen die kwaliteiten en tools voor ‘handen èn hoofd’ in huis hebben.

Waarom ‘DOEN!’?

In de klas ‘DOEN!’ werken de kinderen samen met elkaar en begeleiders aan het stimuleren en ontwikkelen van eigen kwaliteiten en talenten.

Doelen voor deze kinderen zijn:

· Ze te laten groeien in hun zelfvertrouwen door ze succeservaringen te laten opdoen waarin zij ‘goed’ en geïnteresseerd zijn. (talent voor hebben)

· Ze tools aan te reiken op praktisch gebied die hun talenten verbreden en uitdagen.

· Door ‘Onderzoekend en Ontwerpend leren’ gemotiveerd en gestimuleerd worden en doordoor ontdekken dat je ook andere (leer)vakken nodig bent om tot je eigen individuele doel(en) te komen.

· Door ze mee te nemen in verschillende activiteiten in diverse, afwisselende praktische (werk)vormen en deze ook te laten DOEN!

· Door, waar mogelijk, dit ook te zien, ervaren en toe te passen binnen bedrijven en instanties die we bezoeken.

De klas ‘DOEN!’ wordt vanaf januari 2022 in twee clusters van 7 ochtenden gehouden. Elke cluster start er een nieuwe groep kinderen.

Icoon Twitter Icoon Facebook
"Het thematisch werken met Alles in één is super!"
Maud
Leerling van De Morgenster
"Samen de dag zingend beginnen,
is een goed begin van de dag!"
Nils Waijerink
Leerkracht groep 8
"Op De Morgenster mag mijn kind zichzelf zijn!"
Yvonne
Moeder van Kevin
"Leren programmeren met drones is super gaaf!"
Maartje van Putten
Leerling van De Morgenster
"Op De Morgenster zetten we 'Met Sprongen Vooruit' schoolbreed in!"
Team Morgenster