Afbeelding overlay

Klassenouder

In de meeste groepen is een klassenouder actief.

De klassenouder neemt de leerkracht regelwerk uit handen. Op verzoek van de leerkracht verleent zij hulp of regelt zij dat er hulp komt. Op het gebied van hand- en spandiensten  is zij als het ware een tussenpersoon tussen leerkracht en ouders.
Zo kan zij bijvoorbeeld bij een uitje het vervoer  regelen. Of zij zorgt ervoor dat enkele ouders de klas schoonmaken.

In elke groep kan er een andere invulling aangegeven worden. In de onderbouw is misschien hulp nodig bij het paasetentje en in de bovenbouw is er vaker begeleiding nodig bij een excursie.