Afbeelding overlay

verion

Zoals veel protestants-christelijke scholen gaat ook de Morgenster uit van een vereniging, genaamd "Verion".

Dit betekent dat de vereniging verantwoordelijk is voor de instandhouding van de Morgenster. Naast de Morgenster is de vereniging verantwoordelijk voor nog vijf andere basisscholen: "de Sjaloom"'"de Kluinveen"'"de Driesprong"'"de Akkerwal" en "de Wegwijzer".

Daar waar door de overheid geen dwingende regels zijn voorgeschreven, ontstaat ruimte voor eigen beleid. Uitgangspunt is dat de bijbelse boodschap niet alleen in de opvoeding thuis maar ook in het onderwijs centraal staat. Eigenlijk hebben we de school dus met lkaar en zijn we er met elkaar verantwoordelijk voor. De eindverantwoordelijkeheid voor de school is door de schoolvereniging overgedragen aan het algemeen bestuur.

Het algemeen bestuur wordt samengesteld uit leden van de schoolvereniging en bestuurt op afstand. Dat betekent dat een deel van de bevoegdheden is overgedragen aan de directeur-bestuurder, dhr. W. van Ginkel. De school staat onder de dagelijkse leiding van de directeur.

Iedereen die het belangrijk vindt dat het evangelie van verzoening en verlossing door Jezus Christus en zijn werk op school gehoord wordt en doorklinkt in heel het onderwijs, kan door aanmelding lials lid van de schoolvereniging van zijn/haar steun blijk geven. We gaan er vanzelfsprekend vanuit dat degenen die zich als lid aanmelden geheel achter de statutaire doelstellingen staan en lid worden om deze mee te helpen bevorderen.

Natuurlijk zijn de leden van het bestuur en de directeur altijd bereid om hierover informatie te verstrekken. Voor het aanmelden als lid kan gebruikt gemaakt worden van het aanmeldingsformulier dat in elk geval op school en/of bij de secretaris van de vereniging verkrijgbaar is. Betreffende uw aanmelding ontvangt u dan van het bestuur een reactie.